ชิบะ อินุ ประวัติของสุนัขแดนอาทิตย์อุทัยอย่างสายพันธุ์

ชิบะ อินุ ประวัติของสุนัขแดนอาทิตย์อุทัยอย่างสายพันธุ์

ชิบะ อินุ สุนัขสายพันธุ์ชิบะ เป็นสุนัขที่มีขนาดเล็กที่สุดในบรรดาสายพันธุ์ดั้งเดิมของแดนอาทิตย์อุทัยหรือประเทศญี่ปุ่น ซึ่งสายพันดั้งเดิมจะมีทั้งหมด 6 สายพันธุ์ ลักษณะนิสัยพื้นเดมของสุนัขสายพันธุ์ชิบะ อินุเลย คือ จะมีความคล่องแคล่วและความว่องไวอยู่ในตัวเองสูงมาก ซึ่งถือว่าเป็นลักษณะที่เข้ากับลักษณะภูมิประเทศที่เป็นรูปแบบภูเขาได้อย่างดี แต่เดิมแล้วนั้นสนัขสายพันุ์ชิบะ อินุได้ถูกนักเลี้ยงหรือนักเพาะเลี้ยงเดิมนำมาพัฒนาลักษณะสายพันธุ์เพื่อนำมาใช้ให้เหมาะกับการล่าสัตว์ โดยมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับสุนัขสายพันธุ์ที่มีชื่อว่าอาคิตะ (Akita) แต่อย่างที่กล่าวไปข้างต้นเลยคือ สุนัขสายพันธุ์ชิบะ อินุจะมีขนาดที่เล็กกว่าสายพันธุ์อาคิตะ และสุนัขสายพันธุ์ชิบะ อินุนั้นนับเป็นหนึ่งในสุนัขสายพันธุ์เก่าแก่ของประเทศญี่ปุ่นในไม่กี่สายพันธุ์ที่ยังคงสามารถอยู่รอดเพื่อนำมาเลี้ยงและเพาะพันธุ์มาได้จนถึงทุกวันนี้

ในรากคำศัพท์เดิมของสุนัขสายพันธุ์ชิบะอินุ สามารถแปลแยกออกมาได้ ดังนี้ คำว่า “อินุ” เป็นคำภาษาญี่ปุ่น ที่สามารถแปลออกมาได้ว่า สุนัข และในส่วนที่มาของคำว่า “ชิบะ” ที่มีการวางไว้ข้างหน้านั้นไม่สามารถอธิบายถึงความหมายของออกมาได้อย่างเด่นชัด ได้มีการสันนิษฐานออกมาจากรากคำว่า”ชิบะ”ซึ่งสามารถแปลออกมาได้ว่า “พุ่มไม้” โดยจากความหมายที่เป็นการกล่าวถึงชนิดของต้นไม้หรือพุ่มไม้ที่เป็นลักษณะใบไม้สามารถเปลี่ยนสีเป็นสีแดงได้ในช่วงของฤดูใบไม้ร่วง จึงทำให้ผู้เชี่ยวชาญบางคนมีความเชื่อว่าหรือความคิดในคำว่า”ชิบะ”นั้นได้รับการตั้งชื่อดังกล่าวเพราะเกิดจากความคิดที่เกิดขึ้นในเหล่านี้ ยกตัวอย่างเช่น ความเชื่อที่เนื่องมาจากการที่ชิบะ อินุเดิมเป็นสุนัขเพื่อใช้ในการล่าสัตว์ ดังนั้นที่ในการซ่อนตัว คือ จะเป็นการซ่อนอยู่ในพุ่มไม้ จะเกิดจากความเชื่อว่าเพราะสีขนของสายพันธุ์นี้ที่พบมากที่สุด คือ ลักษณะขนที่มีสีแดง เป็นสีที่คล้ายกับพุ่มไม้ นอกจากนี้แล้วยังมีความเชื่ออื่น ๆ เช่น แต่เดิมในภาษาท้องถิ่นของเมืองนากาโนะคำว่า ชิบะ ก็สามารถแปลว่า “เล็ก” ได้ ฉะนั้นเป็นไปได้ว่าจะเป็นการกล่าวถึงสุนัขที่มีขนาดตัวที่เล็กจึงทำให้คำว่าชิบะ-อินุบางครั้งก็ถูกแปลความหมายว่าเป็นสุนัขที่มีขนาดเล็กเป็นเหมือนพุ่มไม้ตัวน้อยนั่นเอง

ชิบะ อินุ ลักษณะทางกายภาพหรอลักษณะภายนอกของสุนัขสายพันธุ์

ลักษณะภายนอกของสุนัขสายพันธุ์ชิบะ อินุคือเป็นสุนัขรูปร่างขนาดกลางและกะทัดรัด ในส่วนของร่างกายก็มีกล้ามเนื้อที่ได้รับการพัฒนาจากต้นกำเนิดที่ถูกเลี้ยงเพื่อใช้ในการล่าสัตว์ออกมาได้อย่างดี โดยลักษณะภายนอกของทั้งสองเพศจะมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน ในด้านักษณะของสุนัขสายพันธุ์ชิบะ อินุเพศผู้จะมีส่วนสูงอยู่ที่ประมาณ 14 นิ้วครึ่งไปจนถึงส่วนสูง 16 นิ้วครึ่ง (35–43 ซม.) โดยเริ่มจากการวัดจากพื้นที่คือส่วนที่สูงที่สุดของหลัง และในส่วนของลักษณะทางกายภาพภยนอกของเพศเมียจะมีส่วนสูงโดยประมาณคือเริ่มต้นที่ 13 นิ้วครึ่งไปจนถึงส่วนสูง 15 นิ้วครึ่ง (33–41 ซม.) โดยขนาดที่กล่าวนั้นถือว่าเป็นส่วนสูงที่ต้องการ สามารถกล่าวได้คือ มันเป็นค่ากลางของสุนัขสายพันธุ์ชิบะ อินุในแต่ละเพศ ต่อมาในส่วนของน้ำหนักโดยเฉลี่ยของขนาดสุนัขสายพันธุ์ชิบะ อินุเพศผู้ที่ต้องการนั้น จะอยู่ที่น้ำหนักโดยประมาณคือ 23 ปอนด์ (10 กิโลกรัม) และนส่วนของสุนัขสายพันธุ์ชิบะ อินุเพศเมียนั้น น้ำหนักที่ต้อการโดยประมาณเลยคือ 17 ปอนด์ (8 กิโลกรัม)

ลักษณะของขนสุนัขสายพันธุ์ชิบะ อินุจะมีขนทั้งหมด 2 ชั้น โดยขนของชิบะ อินุชั้นนอกนั้นมีลักษณะเป็นเส้นแข็งและมีลักษณะตรง ต่อมาในส่วนของขนชั้นในจะมีความนุ่มและหนา และลักษณะของขนที่เป็นภาพรวมเลยคือมีขนสั้นแม้กระทั้งขนที่อยู่บนใบหน้า, บนส่วนหู, และในส่วนของขา โดยขนในส่วนชั้นนอกที่ยื่นออกมากจากส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เมื่อวัดแล้วขนของชิบะ อินุจะมีความยาวประมาณ 1 นิ้วครึ่งไปจนถึง 2 นิ้วโดยวัดความยาวที่เริ่มต้นจากส่วนที่สูงที่สุดของหลังเช่นกัน ในส่วนของขนบริเวณส่วนหางจะมีความยาวเล็กน้อยและตั้งขึ้นม้วนเป็นลักษณะคล้ายพุ่ม ในส่วนของสีขนสุนัขสายพันธุ์ชิบะ อินุอาจจะเป็นไปได้ที่จะมีสีขนเป็นสีแดง, สีดำ และสีน้ำตาล หรือจะเป็นสีดำแดง (ลักษณะของตรงโคนจะงอกออกมาเป็นสีแดง และในส่วนปลายขนจะงอกออกมาให้เห็นเป็นสีดำ) และขนชั้นในของสุนัขสายพันธุ์นี้เท่าที่เจอ จะทั้งหมดคือมีสีครีม, สีน้ำตาลอมเหลือง หรือสีเทา โดยสุนัขสายพันธุ์ชิบะ อินุอาจจะมีขนสีครีม ซึ่งถือว่าเป็นข้อด้อยหลักในส่วนของกรรมพันธุ์และผู้ที่เพาะพันธุ์ต่างทราบดีในส่วนนี้ว่าหากเป็นสีดังกล่าวจะไม่ควรนำขนสีนี้ไปใช้เพื่อการขยายพันธุ์เด็ดขนาด เนื่องจากลายที่ต้องการซึ่งในภาษาญี่ปุ่นมีศัพท์เฉพาะที่เรียกว่า “urajiro” (裏白) นั้นจะไม่สามารถปรากฏออกมาให้เห็นได้ โดยUrajiroนั้น สามารถแปลออกมาเป็นภาษาไทยได้ว่า สีขาวในส่วนของด้านล่าง โดย urajiro (จะมีลักษณะเป็นสีขาวไปจนถึงสีครีม) ลักษณะดังกล่าวจะต้องปรากฏอยู่ในพื้นที่เหล่านี้ทั้งหมด ได้แก่ พื้นที่บริเวณที่ด้านข้างของบริเวณรอบปาก, บริเวณบนแก้ม, บริเวณด้านในหู, บริเวณใต้คาง, บริเวณข้างใต้คอบริเวณด้านในของขา, บริเวณบนท้องและส่วนสุดท้ายคือบริเวณด้านในของหาง และโดยปกติแล้วนั้นเราจะสามารถจะพบขนสีแดงได้บริเวณส่วนคอ, บริเวณอกด้านหน้าและหน้าอก ส่วนลักษณะขนสีดำและสีงาโดยทั่วไปแล้วจะพบขนสองสีที่กล่าวไปข้างต้นเป็นสัญลักษณ์รูปสามเหลี่ยมในบริเวณทั้งสองด้านของอกด้านหน้า

ชิบะ อินุ

ลักษณะนิสัยของสุนัขสายพันธุ์นี้

โดยปกติแล้วสุนัขสายพันธุ์ชิบะ อินุเป็นสุนัขที่มีความฉลาดและขึ้นชื่อว่ามีความรักอิสระ เจ้าของหลายคนที่เลือกเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์นี้ต้องใช้ความพยายามในระดับหนึ่งในการฝึกฝนน้อง เพื่อให้เกิดการเชื่อฟังคำสั่ง ปกติแล้วนั้นจะสามารถสังเกตได้ว่าสุนัขที่มีสายพันธุ์หรือต้นกำเนิดที่เก่าแก่และยังคงสืบทอดมานั้น ส่วนใหญ่มักจะมีลักษณะนิสัยที่มีความรักอิสระและมีความเฉลียวฉลาดในตัวของน้องอยู่แล้ว

สุนัขสายพันธุ์ชิบะ อินุสามารถนับเป็นสุนัขอีกสายพันธุ์ที่ดีของครอบครัว หากตัวผู้เลี้ยงได้เข้าใจถึงพฤติกรรม และได้นำสุนัขไปฝึกในรื่อของการเชื่อฟังและฝึกในการเข้าสังคมกับคนและเพื่อนสุนัขแปลกหน้าได้อย่างเหมาะสม

ชิบะ อินุ

Credit by : ufabet