ชิบะ อินุ ประวัติของสุนัขแดนอาทิตย์อุทัยอย่างสายพันธุ์

ชิบะ อินุ ประวัติของสุนัขแดนอาทิตย์อุทัยอย่างสายพันธุ์

ชิบะ อินุ สุนัขสายพันธุ์ชิบะ เป็นสุนัขที่มีขนาดเล็กที่สุดในบรรดาสายพันธุ์ดั้งเดิมของแดนอาทิตย์อุทัยหรือประเทศญี่ปุ่น ซึ่งสายพันดั้งเดิมจะมีทั้งหมด 6 สายพันธุ์ ลักษณะนิสัยพื้นเดมของสุนัขสายพันธุ์ชิบะ อินุเลย คือ จะมีความคล่องแคล่วและความว่องไวอยู่ในตัวเองสูงมาก ซึ่งถือว่าเป็นลักษณะที่เข้ากับลักษณะภูมิประเทศที่เป็นรูปแบบภูเขาได้อย่างดี แต่เดิมแล้วนั้นสนัขสายพันุ์ชิบะ อินุได้ถูกนักเลี้ยงหรือนักเพาะเลี้ยงเดิมนำมาพัฒนาลักษณะสายพันธุ์เพื่อนำมาใช้ให้เหมาะกับการล่าสัตว์ โดยมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับสุนัขสายพันธุ์ที่มีชื่อว่าอาคิตะ (Akita) แต่อย่างที่กล่าวไปข้างต้นเลยคือ สุนัขสายพันธุ์ชิบะ อินุจะมีขนาดที่เล็กกว่าสายพันธุ์อาคิตะ และสุนัขสายพันธุ์ชิบะ อินุนั้นนับเป็นหนึ่งในสุนัขสายพันธุ์เก่าแก่ของประเทศญี่ปุ่นในไม่กี่สายพันธุ์ที่ยังคงสามารถอยู่รอดเพื่อนำมาเลี้ยงและเพาะพันธุ์มาได้จนถึงทุกวันนี้ ในรากคำศัพท์เดิมของสุนัขสายพันธุ์ชิบะอินุ สามารถแปลแยกออกมาได้ ดังนี้ คำว่า “อินุ” เป็นคำภาษาญี่ปุ่น ที่สามารถแปลออกมาได้ว่า สุนัข และในส่วนที่มาของคำว่า “ชิบะ” ที่มีการวางไว้ข้างหน้านั้นไม่สามารถอธิบายถึงความหมายของออกมาได้อย่างเด่นชัด ได้มีการสันนิษฐานออกมาจากรากคำว่า”ชิบะ”ซึ่งสามารถแปลออกมาได้ว่า “พุ่มไม้” โดยจากความหมายที่เป็นการกล่าวถึงชนิดของต้นไม้หรือพุ่มไม้ที่เป็นลักษณะใบไม้สามารถเปลี่ยนสีเป็นสีแดงได้ในช่วงของฤดูใบไม้ร่วง จึงทำให้ผู้เชี่ยวชาญบางคนมีความเชื่อว่าหรือความคิดในคำว่า”ชิบะ”นั้นได้รับการตั้งชื่อดังกล่าวเพราะเกิดจากความคิดที่เกิดขึ้นในเหล่านี้ ยกตัวอย่างเช่น ความเชื่อที่เนื่องมาจากการที่ชิบะ อินุเดิมเป็นสุนัขเพื่อใช้ในการล่าสัตว์ ดังนั้นที่ในการซ่อนตัว คือ จะเป็นการซ่อนอยู่ในพุ่มไม้ จะเกิดจากความเชื่อว่าเพราะสีขนของสายพันธุ์นี้ที่พบมากที่สุด คือ ลักษณะขนที่มีสีแดง เป็นสีที่คล้ายกับพุ่มไม้ นอกจากนี้แล้วยังมีความเชื่ออื่น ๆ เช่น แต่เดิมในภาษาท้องถิ่นของเมืองนากาโนะคำว่า ชิบะ ก็สามารถแปลว่า “เล็ก” ได้ ฉะนั้นเป็นไปได้ว่าจะเป็นการกล่าวถึงสุนัขที่มีขนาดตัวที่เล็กจึงทำให้คำว่าชิบะ-อินุบางครั้งก็ถูกแปลความหมายว่าเป็นสุนัขที่มีขนาดเล็กเป็นเหมือนพุ่มไม้ตัวน้อยนั่นเอง […]