ชิวาวา ลักษณะภายนอกหรือลักษณะทางกายภาพของพันธุ์นี้

ชิวาวา ลักษณะภายนอกหรือลักษณะทางกายภาพของพันธุ์นี้

ชิวาวา ลักษณะภายนอกหรือทางกายภาพของสุนัขสายพันธุ์ชิวาวานั้นไม่ได้มีการกำหนดในเรื่องของส่วนสูงที่แน่นอนของสุนัขสายพันธุ์ชิวาวา แต่จะมีการอธิบายในส่วนของน้ำหนักและมีการใส่ในส่วนของคำอธิบายลักษณะสัดส่วนภายนอกของชิวาวาโดยรวม ทำให้เห็นได้ว่าโดยปกติที่มีการเลี้ยงหรือจากการพบเจอนั้น สุนัขสายพันธุ์ชิวาวาจะมีส่วนสูงที่แตกต่างกันมากกว่าสุนัขสายพันธุ์อื่น โดยปกติที่เกิดนั้นสุนัขสายพันธุ์ชิวาวาจะมีส่วนสูงเฉลี่ย คือ 6-10 นิ้ว แต่ก็จะชิวาวาบางตัวที่ถูกเลี้ยงและสามารถทำให้มีส่วนสูงได้มากถึง 12-15 นิ้ว  จากการกำหนดมาตรฐานด้านน้ำหนักของสายพันธุ์ชิวาวาทั้งในประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกาได้ระบุไว้ว่าชิวาวาต้องหนักไม่เกิน 6 ปอนด์เพื่อความสอดคล้องกัน              นอกจากการระบุน้ำหนักโดยเฉลี่ยจากสองประเทศที่กล่าวมาแล้วนั้น ก็ยังมีมาตรฐานของสมาคมที่มีชื่อว่า Fédération Cynologique Internationale (FCI) ได้กล่าวถึงนำหนักของสุนัขชิวาวาในอุดมคติว่าควรที่จะมีน้ำหนักที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 3.3-6.6 ปอนด์  แต่หากสำหรับการแสดงโชว์ น้ำหนักจะน้อยกว่าที่กำหนดก็ถือว่าไม่มีปัญหาอะไร สามารถกล่าวได้ว่าโดยปกติแล้วนั้นชิวาวาถูกซื้อมาเพื่อเป็นเพื่อนมากกว่าการนำมาเป็นสุนัขแสดงโชว์ ในกรณีที่สุนัขสายพันธุ์ชิวาวามีน้ำหนักเกินกว่า 10 ปอนด์ที่ไม่ว่าจะเกิดจากการที่มีน้ำหนักที่เยอะจนเกินไปหรือจะเป็นการที่มีรูปโครงกระดูกใหญ่กว่าปกติก็ไม่นับว่าเป็นปัญหาใด ๆ ทั้งด้านการเลี้ยงและด้านการนำไปเพื่อแสดงโชว์   ในส่วนของลักษะภายนอกของขนและลักษณะสีขนของสุนัขสายพันธุ์ชิวาวาภายใต้การกำหนดรูปแบบมาตรฐานจากสมาคม American Kennel Club คือ จะมีทั้งรูปแบบที่เป็นสีเดียวกันทั้งตัว แบบที่มีสีอื่นมาแต้มร่วม และแบบสุดท้ายเลยคือแบบมีลวดลาย ซึ่งลักษณะของขนจะมีตั้งแต่เป็นขนมีสีดำล้วนทั้งตัวไปจนถึงสีขาวล้วนทั้งตัว หรือจะเป็นรูปแบบสีน้ำตาลเข้มและมีขนสีอื่นมาแต้ม ๆ หรือจะเป็นลักษณะที่มีสีและรวมถึงลายอื่น ๆ ประกอบบนตัวของชิวาวาอย่างหลากหลาย แต่หากกรณีที่ลักษณะขนของชิวาวาที่เป็นลายหินอ่อนนั้น ในอดีตก็จะไม่ถูกจัดว่าเป็นลักษณะทางกายภาพที่นับว่าส่วนหนึ่งของมาตรฐานสายพันธุ์ โดยสมาคม Kennel Club ของประเทศอังกฤษได้มีการพิจารณาที่จะไม่จดทะเบียนให้แก่สุนัขสายพันธุ์ชิวาวาที่มีลักษณะขนเป็นลายหินอ่อน เนื่องจากแท้จริงแล้วลักษณะขนลายหินอ่อนนั้นส่งผลถึงความเสี่ยงด้านสุขภาพเกี่ยวกับด้านกรรมพันธุ์ของชิวาวา แต่ต่อมาในเดือนช่วงพฤษภาคม […]