ชิสุ ประวัติของสุนัขสายพันธุ์ชิสุ เป็นมาอย่างไร มาจากไหนกันนะ?

ชิสุ ประวัติของสุนัขสายพันธุ์ชิสุ เป็นมาอย่างไร มาจากไหนกันนะ?

ชิสุ สุนัขสายพันธุ์ชิสุสามารถถูกนับเป็นหนึ่งในสุนัขที่มีสายพันธุ์ที่เก่าแก่มากที่สุดในโลกอีกสายพันธุ์หนึ่ง โดยตามประวัติภาพรวมจากผู้เชี่ยวชาญนั้นสุนัขสายพันธุ์ชิสุมีถิ่นต้นกำเนิดที่เริ่มมาจากในแถบของประเทศทิเบต และต่อก็ได้แพร่หลายเป็นสายพันธุ์สุนัขที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในประเทศจีน และจุดเริ่มต้นของการตั้งชื่อสุนัขสายพันธุ์ชิสุ คือ Shi Tsu หากออกเสียงในภาษาตะวันตกจะเป็น ‘sheed-zoo’ หรือ ‘sheet-su’  แต่หากเป็นคนจีนจะออกเสียงว่า ‘sher-zer’ มีความหมายว่าสิงโตน้อย (Little lion) หรือสามารถไปพ้องกับความหมายที่ว่าเป็นสุนัขตัวเล็ก (Little dog) หรือจะเรียกรวมออกมาเป็น ‘Lion Dog’ ในประเทศจีน สุนัขสายพันธุ์ชิสุจะมีรูปร่างลักษณะภายนอกหรือลักษณะทางกายภาพคล้ายคลึงสุนัขสายพันธุ์ปักกิ่ง (Pekingese) เนื่องจากได้รับการผสมพันธุ์กับเข้าร่วมกับสุนัขสายพันธุ์ดังกล่าว และเนื่องจากความนิยมและความชอบของชาวจีน สุนัขสายพันธุ์สายพันชิสุจึงได้ถูกจัดให้เป็นสุนัขที่อยู่ในชนชั้นสูง และนับเป็นชนชั้นเดียวกันกับสุนัขสายพันธุ์ปักกิ่งและสุนัขสายพันธุ์ปั๊ก ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสุนัขสายพันธุ์ชิสุจะถูกจัดเป็นสุนัขที่หรูหราที่สุดจากจักรพรรดิจีน โดยตามประวัติศาสตร์มีการกล่าวอ้างว่าได้มีพระจากประเทศทิเบตเลือกถวายสุนัขสายพันธุ์ชิสุนี้ให้แด่ทรงพระจักรพรรดิจีนเป็นของกำนัล จนหลังจากนั้นไม่นานสุนัขสายพันธุ์ชิสุก็ได้เป็นที่รู้จักทั้งนอกและในอาณาจักรจีนตั้งแต่ปี ค.ศ. 1903 เป็นต้นมา ในต่อมาจากการค้าขายและมีการและเปลี่ยนสินค้ารวมถึงวัฒนธรรมในอดีต สุนัขสายพันธุ์ชิสุจึงได้ถูกนำมาเป็นสัตว์เลี้ยงเพื่อความน่ารัก และเป็นการเริ่มเลี้ยงขยายเป็นวงกว้างในแถบทวีปยุโรป ได้แก่ ประเทศอังกฤษ และประเทศฝรั่งเศส ทำให้สุนัขสายพันธุ์ชิสุนั้นได้ความนิยมจากผู้เลี้ยงมากยิ่งขึ้น จนภายหลังสมาคม English kennel clubs ได้มีการขึ้นทะเบียนเป็นสุนัขสายพันธุ์ที่มีชื่อว่า ลาซา แอปโซ  (Lhasa Apso) ซึ่งการขึ้นทะเบียนนั้นเพื่อบันทึกข้อมูลและสามารถนำไปใช้เพื่อการศึกษาเพิ่มเติมได้อีกด้วย หลังจากนั้นสุนัขสายพันธุ์ชิสุได้มีการถูกนักเพาะเลี้ยงนำไปพัฒนาลักษณะทางกายภาพ ซึ่งเป็นลักษณะที่มีประจำอยู่ในกรรมพันธุ์ของสายพันธุ์มากขึ้น […]