ดัชชุน ประวัติความเป็นมาของสุนัขสายพันธุ์ดัชชุน

ดัชชุน ประวัติความเป็นมาของสุนัขสายพันธุ์ดัชชุน

 ดัชชุน ในปัจจุบันนั้นประวัติของสุนัขสายพันธุ์ดัชชุนไม่ได้มีการกล่าว บันทึก หรือมีการยืนยันได้อย่างแน่นอนว่าความเป็นมาของต้นสายพันธุ์เกิดจากอะไร เริ่มต้นที่ประเทศไหน หรือเริ่มต้นในโซนทวีปใดของโลก ทำให้มีผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถในแขนงต่าง ๆ ได้มีการคาดเดาถึงที่มาหรือต้นกำเนิดกันไปมากมาย และแตกต่างกันออกไป แต่ข้อเท็จจริงที่สามารถทราบได้เบื้องต้นเลย คือ สุนัขสายพันธุ์ดัชชุนเริ่มต้นเป็นที่นิยมในประเทศเยอรมันตั้งแต่ก่อนช่วงศตวรรษที่ 15 และแต่เดิมนั้นสุนัขสายพันธุ์ดัชชุนจะมีขนาดใหญ่ เนื่องจากวัตถุประสงค์หลัก ๆ ที่เลี้ยงสุนัขสายพันธุ์นี้คือเพื่อจะนำไปใช้ในการล่าสัตว์ โดยหากเป็นสุนัขสายพันธุ์ดัชชุนที่มีขนาดใหญ่จะสามารถนำมาใช้เพื่อล่าเหยื่อได้ เช่น สุนัขจิ้งจอก และกวาง เป็นต้น และขนาดเล็กกว่าจะนำมาใช้ล่ากระต่าย และพังพอน แม้ว่าสุนัขสายพันธุ์ดัชชุนจะมีขาที่ค่อนข้างสั้น แต่แรงขาของสุนัขสายพันธุ์นี้มีแรงเยอะมาก สามารถนำไปใช้เพื่อการขุดล่อเหยื่อ ให้เหยื่อเหล่านั้นติดกับดัก ทั้งเป็นการขุดเพื่อให้เหยื่อออกมาจากโพรง หรือเป็นหลุมเพื่อล่อให้เหยื่อเข้าไปในโพรงหรือหลุมที่ขุดเอาไว้ ทำให้การล่าเหยื่อง่ายและทุนแรงเป็นอย่างมาก ต่อมาในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 สุนัขสายพันธุ์ดัชชุนถูกนำมาเลี้ยงเพื่อความสวยงามแทนการนำไปเพื่อการล่าสัตว์ และได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเมื่อกลุ่มราชวงศ์ เช่น พระราชินีวิกตอเรียได้ทรงเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ดัชชุน ทำเหล่าเหล่านักเพาะเลี้ยงสุนัขพันธุ์นี้เริ่มมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาให้เกิดความเปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ้น  โดยจะปรับให้มีขนาดเล็กลงกว่าสุนัขล่าสัตว์ทั่วไป และเมื่อได้ผ่านการปรับและพัฒนาขึ้นก็ได้มีการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ดัชชุนเพื่อความสวยงามมากยิ่งขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และออสเตรเลีย หลังจากนั้นก็เริ่มแพร่หลายไปในทั่วโลก ลักษณะภายนอกหรือทางกายภาพและลักษณะนิสัยของสุนัข สายพันธุ์ดัชชุน                 ลักษณะภายนอกหรือลักษณะทางกายภาพเบื้องต้นของสุนัขสายพันธุ์ดัชชุนในปัจจุบันนั้นจะมีขนาดที่เล็กลงมา เนื่องจากการเพาะเลี้ยงที่สร้างมาให้ตรงกับความต้องการของผู้เลี้ยง คือ เปลี่ยนจากการเลี้ยงเพื่อล่าสัตว์กลายมาเป็นการเยงเพื่อความสวยงาม รวมทั้งเลี้ยงไว้เพื่อนำมาเป็นสุนัขเพื่อการประกวดอีกด้วย โดยรูปร่างของสุนัขสายพันธุ์นี้คือ มีช่วงลำตัวที่ค่อนข้างยาว และเป็นสายพันธุ์ที่มีกล้ามเนื้อเยอะ […]