อาหารสุนัข Hill ’s ที่สัตวแพทย์แนะนำ

อาหารสุนัข Hill ’s ที่สัตวแพทย์แนะนำ

อาหารสุนัข Hill เมื่อเวลาผ่านไป ชีวิตก็เปลี่ยนไป เราไม่สามารถหยุดยั้งเวลาและการเปลี่ยนแปลงได้ และที่แน่นอนที่สุด ก็คือ ตัวเราไม่อาจมีชีวิตอยู่ได้ตลอดไป สุนัขของเราก็เช่นกัน เมื่อมีอายุมากขึ้น ร่างกายก็ย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อมลง นิสัยและพฤติกรรมไม่เหมือนเดิม ซึ่งบางครั้งเราก็ไม่อาจแก้ไขพฤติกรรมเหล่านั้นได้ ดังนั้น เจ้าของสุนัขจำเป็นต้องทำความเข้าใจและที่สำคัญคือ ต้องเพิ่มการดูแลเอาใจสุนัขที่กำลังย่างเข้าสู่วัยชราหรือสุนัขวัยชราให้มากขึ้น เพื่อให้เจ้าสุนัขสามารถมีชีวิตบั้นปลายที่ดีอยู่กับเจ้านาย โรคสมองเสื่อมในสุนัข การสูญเสียความทรงจำและอาการสับสนในสุนัขสูงอายุ อาจเป็นลักษณะของโลกสมองเสื่อม คือ จะมีอาการสับสน ลดการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น เห่าโดยไม่มีสาเหตุ นอนไม่หลับ หรือนอนมากขึ้นในช่วงกลางวัน ตื่นตอนดึก หลงทางในบ้านตัวเอง และขับถ่ายเลอะเทอะ ซึ่งการขับถ่ายเลอะเทอะในสุนัขสูงวัย อาจมาจาการหลงๆ ลืมๆ หรืออาจมีปัญหาด้านสุขภาพ ดังนั้น เมื่อสุนัขของคุณเริ่มเข้าสู่วัยชราแล้ว เราขอแนะนำว่าให้นำสุนัขไปพบสัตวแพทย์เพื่อตรวจร่างกายโดยละเอียด เพราะเมื่อสุนัขเข้าสู่วัยชราแล้ว สุนัขจำเป็นต้องได้รับการตรวจสุขภาพบ่อยมากขึ้น ปัจจุบันเทคโนโลยีทางสัตวแพทย์ก้าวหน้าไปมาก จึงสามารถทำการทดสอบทางร่างกายเฉพาะด้าน เช่น การทำอัลตร้าซาวนด์ ถ่ายภาพคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือซีทีแสกน เพื่อช่วยตรวจดูอวัยวะภายในร่างกายที่สำคัญ ๆ ได้ อาหารสุนัข Hill การดูแลสุนัขที่มีอายุมากนั้นมีการเลี้ยงที่คล้ายคลึงกับสุนัขวัยต่างๆ เพียงแต่เราต้องเอาใจใส่ ในบางอย่างเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย เพราะสุนัขแก่นั้นร่างกายจะอ่อนแอกว่า สุนัขที่อายุยังน้อย กิจกรรมต่างๆ […]